The Past:A Beautiful Place to Visit, An Ugly Venue to Stay

Standard

I wonder why?

three words was said,

I ate it.

No process was ever made.

 

Days runs so fast,

8 months last.

No conversation and trust,

How did those things happened?,I asked.

A day  to decide,I set.

To let him free,I did.

Like a game we two played,

Did I?Did he too?

Questions flying in the outskirt of my head.

 

We enjoyed traveling different journeys,

Reminiscing him,on the way

I messed up,the right words to say.

 

Desolate past,I could never forgot

Once in my life you’re the only fainted guy I got.

No defense to let me stay.

 

A sullen feeling maybe,

to swerve is what you always gonna do,

I’m so desperate to bring you back too.

My zeal leaves me now and so as you!

 

Reminiscing the past is somewhat awkward

Sometimes my mind go beyond to any boulevard,

It’s just that a past with a beautiful start,

and hard to forgot.

but a butterfly whispers and lend my ears,

“visit the past,but never stay there for so long,for you are just

putting yourself to jail where no one else will save you there.

 

Wake up and enjoy your journey

travel everywhere,the flying colors are waiting you somewhere.

The past is just a beautiful place to visit but not a good place to stay.

 

(experience)

(not all maybe)

“Bittersweet Journey”

Standard

Paglalakbay ang syang aking kasiyahan,

Mga magagandang tanawin aking minamasdan

ngunit sa bawat saglit,palaging natanong ng musmos kong isipan,

Kasiyahan nga ba ang tanging paraan para itago ang sakit na                                           nararamdaman?

 

Isinasaisip ko ,kung bakit iginiit ang sariling kasiyahan,

Kung ang nais ko ay maabot ang rurok ng aking magandang kinabukasan;

Nakakamiss na boses at yakap ng aking mga kaibigan at magulang

ang siyang tanging dahilan;

sapagakat sila’y katabi ko mula noong ako’y nandoon pa lamang

 

Unang-una kong naiwaglit sila

Akala ko magpatuloy na ang daloy nang aking saya

ngunit sa umpisa lang pala

sa di katagala’y biglang nagbago na;

Masayahing mukha nagyo’y malamlam na,

Dahil namiss ko ang tawa at halakhak ng mga taong sa aki’y nagpasaya!

walng iba kundi mga kaibigan ko at sina mama at papa!